Hải Quân Mỹ
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN MỸ
Còn hàng
uniqueteambuilding
uniqueteambuilding

HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN MỸ

Chương trình huấn luyện nhân viên cho các doanh nghiệp theo concept huấn luyện lính hải quân mỹ, 1 chương trình đầy thách thức, mạnh mẽ, khiến cho các thành viên phải thay đổi Hành Động và Suy Nghĩ của mình.
Liên hệ