Dã ngoại Gia Đình gắn kết
DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY
Dã ngoại Gia Đình gắn kết 11-09-2020 by uniqueteambuilding

DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY

Chương trình dã ngoại 1 ngày: Gia đình gắn kết các gia đình không chỉ là 1 chuyến dã ngoại tới 1 khuôn viên rộng lớn với đồi thông cây cỏ mà còn là các trải nghiệm cùng nhau để qua đó học được nhiều bài học giá trị
Chi tiết
Xem nhiều nhất
Tags