Các khóa đào tạo
THỬ THÁCH LÃNH ĐẠO
Các khóa đào tạo 26-06-2023 by uniqueteambuilding

THỬ THÁCH LÃNH ĐẠO

Chương trình đào tạo thử thách lãnh đạo diễn ra 1 ngày hấp dẫn, mạnh mẽ, kỷ luật phù hợp với các doanh nghiệp đào tạo các trưởng phòng ban trong công ty.

Chi tiết
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Các khóa đào tạo 26-06-2023 by uniqueteambuilding

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Kỹ năng làm việc nhóm có được chú trọng trong các doanh nghiệp, lợi ích của kỹ năng làm việc nhóm có đem có cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp không ?

Chi tiết
TEAMWORK AND LEADERSHIP
Các khóa đào tạo 26-06-2023 by uniqueteambuilding

TEAMWORK AND LEADERSHIP

Teamword and leadership có thật sự cần thiết trong doanh nghiệp ? Một tập thể phát triển khi biết cách phối hợp làm việc nhóm và có 1 lãnh đạo giỏi: Làm thế nào để làm việc nhóm hiệu quả, lãnh đạo thế nào để dìu dắt cả tập thể cùng tiến ???

Chi tiết
Xem nhiều nhất
Tags