TEAMWORD AND LEADERSHIP

Các khóa đào tạo 26-06-2023 by uniqueteambuilding

“Muốn lãnh đạo người khác, trước tiên phải lãnh đạo bản thân mình.” Chuyên gia lãnh đạo John Maxwell

Khi là một người lãnh đạo có nghĩa là bạn phải dẫn dắt tập thể để đạt mục tiệu chung. Dù tập thể của bạn có lớn hay nhỏ; tập trung cho một dự án ngắn hạn; hay nhóm có chuyên môn riêng biệt. Thì bạn cũng sẽ phải đối mặt thử thách làm sao thiết lập một nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả, với nhiều con người khác nhau.

Kỹ năng làm việc nhóm

Chương trình Teamwork and Leadership rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và đặc biệt là năng lực lãnh đạo thông qua hệ thống các bài tập làm việc nhóm của châu âu và lãnh đạo của hải quân mỹ. Học qua  trải nghiệm để phát triển kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm.

Kỹ năng làm việc nhóm

Nội dung chính Hoạt động
 Phần 1: Khám phá năng lực lãnh đạo bên trong bạn

  • Khám phá về năng lực lãnh đạo và khả năng tạo ảnh hưởng của bản thân
  • Trải nghiệm các hoạt động, trò chơi thông qua hệ thống các bài tập làm việc nhóm của Châu Âu và về Lãnh đạo của Hải Quân Mỹ (Leadership Challenge Courses)
  • Tham gia Đêm Lửa trại “Truyền Cảm hứng”

 Kỹ năng làm việc nhóm

Phần 2: Nuôi dưỡng phẩm chất lãnh đạo và kỹ năng tạo ảnh hưởng:

  • Lãnh đạo bản thân: Xây dựng các công cụ cần thiết để tăng cường năng lực hành động bền bỉ và rèn luyện tính kỷ luật trong thực hiện mục tiêu.
  • Tham gia các bài tập trải nghiệm rèn kỹ năng dẫn dắt nhóm, vượt qua nỗi sợ hãi, học cách khen ngợi và động viên, sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý nguồn lực.
  • Hành động tạo sự thay đổi

Kỹ năng làm việc nhóm

Chương trình được thực hiện bới IOGT Vietnam và Unique Teambuilding: Chương trình đầy thách thức, mạnh mẽ, khiến cho các thành viên tham dự phải thay đổi Hành Động và Suy Nghĩ của mình.

Kỹ năng làm việc nhóm

Thông tin liên hệ:

UNIQUE TEAMBUILDING:
Địa chỉ: 85 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8293311/ 0965149689

(5) Bình luận “TEAMWORK AND LEADERSHIP”

johnanz

johnanz

2022-04-19 09:01:37

Xóa
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
johnan

johnan

2020-12-13 04:18:58

Xóa
yB1Ny7 http://xnxx.in.net/ xnxx videos
dobson

dobson

2020-12-04 10:14:32

Xóa
bGlmOx https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
dobsonz

dobsonz

2020-10-19 02:17:58

Xóa
mcLty1 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
dobson

dobson

2020-10-08 22:25:06

Xóa
BNCB9w http://pills2sale.com/ cheap viagra

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất

Chọn bài viết hiển thị

Tags