Kỹ năng sống
TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - CHÚNG TA LÀ CHIẾN SỸ

TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - CHÚNG TA LÀ CHIẾN SỸ

26-06-2023

Trại Hè Kỹ năng sống được Unique Teambuilding tổ chức định kỳ hè hàng năm, nơi các con được học mà chơi, chơi mà học để các kỹ năng sống được hình thành trong tiềm thức thông qua các trải nghiệm.

TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

26-06-2023

Trại hè kỹ năng sống - Thay đổi để thành công dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, hướng tới cách sống tích cực, trang bị kỹ năng để vào đời, dám thử thách, dam thay đổi để thành công trong tương lai.

TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - TÔI TRƯỞNG THÀNH

TRẠI HÈ KỸ NĂNG SỐNG - TÔI TRƯỞNG THÀNH

26-06-2023

Trại hè kỹ năng sống - Tôi trưởng thành sẽ diễn ra trong 6 ngày các bé sẽ hình thành các thói quen có ích, được trang bị các kỹ năng sống, rèn luyện tính cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương và chia sẽ. Và hơn hết các em sẽ trở nên độc lập hơn, tự tin hơn sau trại hè

DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY

DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY

26-06-2023

Chương trình dã ngoại 1 ngày: Gia đình gắn kết các gia đình không chỉ là 1 chuyến dã ngoại tới 1 khuôn viên rộng lớn với đồi thông cây cỏ mà còn là các trải nghiệm cùng nhau để qua đó học được nhiều bài học giá trị