Tổ Chức Dã Ngoại
DANH MỤC BÀI VIẾT
Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin Tức
Chọn danh mục
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chọn bài viết
DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY

DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH GẮN KẾT 1 NGÀY

26-06-2023

Chương trình dã ngoại 1 ngày: Gia đình gắn kết các gia đình không chỉ là 1 chuyến dã ngoại tới 1 khuôn viên rộng lớn với đồi thông cây cỏ mà còn là các trải nghiệm cùng nhau để qua đó học được nhiều bài học giá trị